Purtarea măștii, obligatorie în spațiile publice din județul Brașov

Instituția Prefectului Județului Brașov a publicat astăzi Hotărârea nr 30 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care instituie măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul întregului județ Brașov.

Potrivit art 2 din hotărârea menționată, „purtarea măştii de protecţie este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice închise sau deschise din judeţul Braşov“.

De asemenea, potrivit art 4, este interzisă organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri. mese festive etc.) în toate spaţiile din judeţul Braşov, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.

Se interzic activităţile recreative şi sportive desfășurate în aer liber în judeţul Braşov, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

Se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase din judeţul Braşov a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile unde se desfăşoară aceste activităţi.(art 6).

Se interzice circulaţia persoanelor din judeţul Braşov în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiaşi familii precum şi formarea unor asemenea grupuri (art. 7).

O serie de prevederi vizează interdicții legate de condiția depășirii pragului de incidență de 3 cazuri la mia de locuitori în ultimele două săptămâni:

Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul instituţiilor muzeale. a bibliotecilor, cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă în localităţile din judeţul Braşov unde incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori (art. 3)

Art.8 (1) Se intezice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturi alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor de pe raza localităţilor din judeţului Braşov unde incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV- în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori.

(2.)Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilorsau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate încadrul acestor unităţi în localităţile din judeţul Braşov unde este depăşită incidenţa de 3/1000 locuitori în ultimele 14 zile.

(3)În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. (1) este închisă,se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi a băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile acestora.

Art.9 Se intezice activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc de pe raza localităţilor din judeţului Braşov unde incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori.

Art. 10 În localităţile în care se vor institui măsuri ca urmare a depăşirii incidenţei cumulate de 3/1000locuitori în ultimele 14 zile, acestea se vor aplica pe o perioadă de 14 zile, începând cu data atingerii incidenţei cumulate, publicate pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Braşov.