Prof. Univ. Dr. Gheorghe Munteanu – cetățean de onoare al Municipiului Săcele

Primarul Municipiului Săcele, Virgil Popa, alături de consilierii locali Nicoleta Voicescu și Gheorghe Munteanu, inițiatorii proiectului de hotărâre al Consiliului Local, au avut ieri onoarea de a-i înmâna dlui Profesor Universitar Doctor Gheorghe Munteanu diploma de Cetățean de Onoare al Municipiului Săcele.

Prezentăm expunerea de motive care a stat la baza hotărârii de acordare a titlului de cetățean de onoare:

Din anul 1948, an în care s-au pus bazele învățământului superior la Brașov, profesori excepţionali au scos de pe băncile universității studenți valoroşi care au format elita Brașovului. În şirul de mari profesori, fii din Săcele, care s-au remarcat la catedrele Universității Transilvania se numără și domnul profesor universitar doctor Munteanu Gheorghe.

În primăvara anului 1951 într-o renumită familie cu rădăcini de mocani din Baciu, la poalele Bunlocului, a venit pe lume  cel ce avea să fie viitorul profesor de prestigiu Munteanu Gheorghe .

Și-a petrecut copilăria împreună cu fratele său mai mare muncind alături de părinți, dar învățând temeinic. A urmat Școala Gimnazială din Baciu Săcele, apoi a absolvit în anul 1970 Liceul Teoretic din Săcele, actual „George Moroianu”.

După terminarea liceului, dornic de a înțelege cât mai mult tainele științelor exacte, tânărul Gheorghe Munteanu  este admis  la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”  din Iași, Facultatea de Matematică și Mecanică. Licențiat în matematică cu media  10 (zece ) în anul  1974,  a obținut repartiție aproape de casă la  Liceul Agro-industrial Budila devenit apoi Liceul Agro-industrial Prejmer.

Tânărul profesor  își termină stagiatura în 1979  ,susține examenul ,și este  acceptat  în cadrul corpului profesoral al Universității din Brașov. A continuat să se specializeze în domeniul matematicii, obținând  titlul de  doctor în matematică în anul 1986.

Distinsul matematician Gheorghe Munteanu face parte din generația profesorilor care, prin talentul și munca lor neobosită, au pus bazele învățământului matematic modern la Universitatea brașoveană, promovând pe parcursul celor 38 de ani de activitate în funcții didactice superioare, de la cea de asistent universitar la lector universitar doctor, conferenţiar universitar doctor și profesor universitar doctor, coordonator de  lucrări de doctorat în domeniul matematicii .

Dintotdeauna Facultatea de Matematică , în cadrul căreia domnul profesor și-a desfășurat activitatea, a reprezentat nucleul învățământului universitar brașovean, complementar învățământului politehnic, oferind în permanență programe de licență, masterat și doctorat în domenii de mare actualitate.

Sub directa sa îndrumare și-au desăvârșit pregătirea matematică  12 generații de ingineri, peste 30 generații de profesori de matematică și informatică, dar și 5 doctoranzi confirmați, insuflându-le  tuturor dragostea pentru științele exacte,  sentimentul datoriei de dascăl, devotamentul pentru şcoală şi iubirea pentru generaţiile de elevi şi studenţi care aveau să-i aştepte. Întotdeauna implicarea Domniei sale a trecut dincolo de segmentul profesional, a lucrat mereu cu sufletul și a reușit să fie un model pentru numeroase generații.

Într-o societate, unde a spune că a fi pasionat de matematică devine de la an la an o extravaganţă  pentru mulţi, domnul profesor a fost remarcat și apreciat,  devenind membru  în cadrul multor asociații științifice și profesionale de prestigiu național și mai ales internațional  precum: Societatea Română de Științe Matematice, American Mathematical Society, American Biographical Institut, Recenzor Mathematical Review, Balkan Geometry Society – societate al cărui membru fondator este.

Meritele de la catedră, din cercetarea științifică, de specialist care pe tot parcursul vieții sale a practicat cultul muncii și al cinstei, au făcut din profesorul Gheorghe Munteanu  o personalitate în domeniul matematicii, respectat atât în facultate și universitate, cât și pe plan național și internațional.

Sub îngrijirea sa au apărut 84 de lucrări științifice recenzate de Mathematical Review, 6 monografii în Matematică și peste 17  publicații  indexate  Web of Science  în reviste mari din țara și străinătate, reviste cu factor de impact relevant în domeniul matematicii.

Nu a stat departe nici de publicațiile Universității, fiind un neobosit  editor al Buletinului Universității, seria Math – Physics – Info.

Datorită meritelor recunoscute, a fost invitat și a participat la peste 30 de conferințe internaționale. Lucrările domnului profesor au fost apreciate în peste 26 de citări în reviste de specialitate de prestigiu, cu scor relativ de influență, și în peste 127 de citări de către 34 de autori celebrii din domeniu.

Coorganizator RIGA 2012 și  organizator al Conferinței internaționale Finsler Extension of RealityTheory 2014, domnul profesor, mare iubitor de cultură și membru fondator al Asociației  Despărțământului ASTRA „Frații Popeea Săcele”, a invitat participanții la Săcele făcându-le, alături de membrii asociației, o frumoasă prezentare a istoriei și a tradițiilor săcelene .

Ca profesor care și-a dedicat întreaga viața slujirii matematicii și care a cultivat corectitudinea și cinstea în viața de toate zilele, domnul  Gheorghe Munteanu  a câștigat mereu stima și prețuirea celor din jurul său .

Activitatea sa în slujba școlii românești și în servirea matematicii a fost răsplătită prin mai multe distincții printre care și premiul Academiei Române, „Gheorghe Țițeica”  în 2006.

Personalitate complexă, prin inteligenţă şi spirit de acţiune, prin atitudinea şi dăruirea sa faţă de fenomenul ştiinţific şi cultural, domnul profesor este și un cunoscut montaniard, explorând în permanență frumusețile din Săcele și nu numai .

După 43 de ani de frumoasă şi rodnică activitate de şlefuire a caracterelor şi înălţare a destinelor multor generații de elevi și studenți, lăsând în urma  lucrări de o mare valoare științifică, profesorul Gheorghe Munteanu, dascăl desăvârșit, cercetător prolific și cu rezultate relevante și consistente în domeniul matematicii, s-a pensionat   închizând catalogul grupelor de studenți în anul  2017, cu sentimentul datoriei împlinite și a satisfacției că tainele   matematicii  vor fi descoperite în continuare  la nivel înalt  și de cei doi băieți  ai familiei, ambii matematicieni, apreciați atât în țară cât și la universități de prestigiu din S.U.A.

Deşi nu i-a plăcut niciodată să iasă în evidenţă, cum nu i-au plăcut nici onorurile şi elogiile, pe care de altfel le merită cu prisosinţă, încercăm astăzi, alături de generații întregi de studenți  să îi spunem din tot sufletul  MULȚUMESC unui  deosebit OM , talentat pedagog și profesor de excepţie care a făcut performanţă la cel mai înalt nivel, domnului Munteanu Gheorghe.

Așa cum spunea Albert Einstein: „În mijlocul teoremelor și ecuațiilor nu uitați omul ”,

Considerăm  că o asemenea personalitate marcantă, care s-a ridicat prin propriile sale eforturi şi năzuinţe, fiu al Săcelelui , nu poate să rămână în umbra nerecunoștinței, și venim în fața dumneavoastră , membrii ai Consiliului Local  ,cu propunerea de a accepta acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Săcele domnului  profesor universitar doctor Munteanu Gheorghe, renumit  OM și MATEMATICIAN.

Consilieri locali,
Voicescu Nicoleta Teonia
Munteanu Gheorghe
Bălășescu Marius