Primăria Săcele demontează încă un fake-news lansat de Saceleanul.ro

Ca urmare a articolului publicat de  Saceleanul.ro,  intitulat  “Se cere cercetarea disciplinară a unei persoane cu greutate din administrația săceleană” , Primăria Municipiului Săcele face următoarele precizări:

-Ca urmare a emiterii Ordinului Prefectului Județului Brașov nr.139 din 06.02.2020 prin care se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Motoc Bogdan George, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Săcele, ales pe lista Partidului ALDE la scrutinul din anul 2016 precum și declararea  vacantă a locului de consilier local  , executivul Primăriei Municipiului Săcele a întreprins toate demersurile legale în vederea punerii în aplicare a prevederilor articolului 602  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, în sensul validării următorului supleant desemnat și transmis de partidul politic, în speță ALDE

– În data de 27.02.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Săcele, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului supleantului în persoana domnului Gheorghiță Mutu Petre a fost respins prin neîntrunirea cvorumului necesar validării mandatului de consilier local, conform prevederilor legale invocate mai sus

–  Locul de consilier local a rămas vacant până la noi dispoziții

Consiliul Local al Municipiului Săcele funcționează legal în continuare cu un număr de 18 consilieri locali în funcție