Primăria Municipiului Săcele face precizări privind blocarea proiectului DJ102I Săcele-Valea Doftanei

Având în vedere apariția în mass media on-line locală a unor articole privind blocarea obiectivului de investiții “DJ102 I Săcele- Valea Doftanei” de către administrația locală, Primăria Municipiului Săcele face următoarele precizări:

1.Documentația prezentată în decembrie 2020 la faza Studiului de Fezabilitate  a primit aviz de principiu, deoarece NU conținea nici un detaliu tehnic, lăsându-se a se înțelege că prevede un culoar în care va fi proiectat drumul. Cu bună-credință, Primăria Municipiului Săcele a avizat de principiu intenția proiectării drumului județean.

  1. În data de 16.05.2023 proiectantul solicită avizul Comisiei Tehnice de Circultațiedin cadrul Primăriei Municipiului Săcele. Administrația locală convoacă imediat Comisia de Circulație, iar în data de 17.05.2023 i s-a  comunicat proiectantului clarificările cerute de aceasta.
  2. În data de 23.08.2023 Compania Națională de Investiții (C.N.I.) insistă pentru avizarea soluției neconforme, iar în data de 24.08.2023 proiectantul solicită reanalizarea documentației completată parțial. În data de 30.08.2023 se convoacă Comisia de Circulație, iar în data de 31.08.2023 se transmite către CNI și către proiectant răspunsul Comisiei de Circulație prin care aceasta își menține punctul de vedere din prima adresă, solicitările fiind a se respecta condițiile minime  impuse de legislatia in vigoare, respectiv Ordonanta  nr. 43/1997:

ART. 24

    La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia.”

În urma acestor adrese, se poate constata promptitudinea cu care Primăria Municipiului Săcele a răspuns solicitărilor venite de la proiectant sau de la CNI (Compania Națională de Investiții)

Totodată, vă aducem la cunoștiință faptul că asigurarea sau nu a spațiului de circulație pentru pietoni NU POATE FI ȘI NU ESTE alegerea Primarului sau a Comisiei de circulație, ci este una dintre condițiile obligatorii prevăzute de legislatia in vigoare.

Nu vrem să ne imaginăm că o instituție a statului dorește să promoveze cu orice preț o soluție tehnică care nu respectă prevederile legale în vigoare și care poate pune în pericol siguranța cetățenilor .

[fbcomments]