Lansarea proiectului “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”

Municipiul Săcele în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), Fundația Agapedia România, Asociația Comunității Gârcini, Școala Gimnazială Nr.5 Săcele, Liceul Tehnologic Victor Jinga Săcele și Spitalul Municipal Săcele, derulează  proiectul POCU/717/5/1/142450 – “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Etapa III a mecanismului DLRC, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1.

“Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni (07.06.2021 – 06.08.2022), la nivelul teritoriului SDL Gârcini, format din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) și Zona funcțională (ZF) aferentă, din localitatea Săcele, județul Brașov.

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului membrilor comunității urbane marginalizate din teritoriul GAL Gârcini la servicii integrate în domeniul social, educațional și al ocupării în vederea depășirii situației vulnerabile.

 

Grupul țintă vizează 220 persoane (51 persoane Roma) din teritoriul SDL (copii si tineri) din ZUM precum și reprezentanți ai comunității lărgite, care vor participa la activitățile proiectului astfel:

 • 110 persoane vor beneficia de măsurile obligatorii de ocupare constând în măsuri de informare, consiliere și mediere pe piața muncii (dintre care 24 vor fi persoane Roma)
 • 60 de persoane vor parcurge stagii de formare, iar dintre acestea 50 vor dobândi o calificare la încetarea calității de participant (13 persoane Roma)
 • 30 de persoane vor fi încadrate pe piața muncii (7 persoane Roma)

Activitățile proiectului sunt următoarele:

 • Identificarea și motivarea grupului țintă
 • Activități de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație pentru reprezentanții grupului țintă prin sușținerea unui program “Școală după Școală” pentru ciclu primar, susținerea unui program “A Doua Șansă”, susținerea unui program ” Școală după Școală ” pentru ciclu gimnazial și derularea de ateliere interactive pentru dezvoltarea de abilități pentru viață independentă și dobândirea de competențe cheie
 • Activități de sprijin pentru asigurarea accesului tinerilor din teritoriul Gal Gârcini pe piața muncii prin asigurarea participării membrilor grupului țintă la cursuri de formare profesională, activități de informare, consiliere și mediere pe piața muncii

Activități de consiliere și sprijin în domeniul planningului familial și pentru un stil de viață sănătos prin activități de consiliere socio-juridică și psihologică pentru tinerele mame și familii, activități de consiliere în domeniul îngrijirii și educației copiilor,  activități de

 • educație sanitară pentru un stil de viață sănătos, activități de asistență medicală specializată în domeniul sănătății sexuale și planningului familial
 • Activități de promovare a egalității de șanse și nediscriminării și stimulare a voluntariatului prin sesiuni de informare tematice pentru promovarea egalității de șanse și nediscriminării, activități de promovare a voluntariatului comunitar

 

Țintele proiectului sunt următoarele:

 • 220 persoane din teritoriul GAL Gârcini vor beneficia de servicii integrate domeniul social, educațional și al ocupării
 • 50 persoane vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant
 • 13 persoane Roma vor dobândi o calificare la încetarea calităţii de participant
 • 30 persoane vor avea un loc de muncă stabil la încetarea calităţii de participant

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2,363,513.21 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE: 2,245,337.60 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național: 87,420.46 lei

Persoanele interesate se pot adresa la următoarele date de contact:

U.A.T Municipiul Săcele – str. P-ța Libertății nr.17

Manager de proiect

Dascălu  Carmen-Bianca

bianca.dascalu@municipiulsacele.ro

www.municipiulsacele.ro

tel: 0268 276 164

[fbcomments]