Lansarea proiectului ” CONSOLIDAREA CAPACITATII SPITALULUI MUNICIPAL SACELE, JUD. BRASOV DE A GESTIONA CRIZA SANITARA GENERATA DE COVID-19

Spitalul Municipal Sacele, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. 508/29.03.2021 anunță începerea proiectului ” CONSOLIDAREA CAPACITATII SPITALULUI MUNICIPAL SACELE, JUD. BRASOV DE A GESTIONA CRIZA SANITARA GENERATA DE COVID-19”, cod SMIS 2014+ 139777, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Perioada de implementare a Proiectului este de 22 luni, respectiv între data 01 Martie 2020 și data 31 Decembrie 2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului constă în imbunatatirea capacitatii de gestionare a crizei sanitare si a capacitatii de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARSCoV- 2 dar si raspunsul în timp util si eficient al spitalului Municipal Sacele la criza COVID – 19 toate acestea contribuind la atingerea unei capacitati adecvate de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare”. Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 ”Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARSCoV-2/ de gestionare a crizei sanitare”.

Obiectivul specific ale proiectului este:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 vizeaza promovarea investitiilor necesare pentru consolidarea si cresterea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspândirea virusului SARS-CoV-2 in cadrul spitalului municipal Sacele.

În urma implementării proiectului sunt așteptate a fi obținute următoarele rezultate:

 1. 1 unitate medicala dotata cu echipamente medicale
 2. 1 unitatate medicala dotata cu echipamente de protectie
 3. 1 serviciu de informare si publicitate
 4. 1 raport de audit financiar
  1. 1 proiect implementat
  2. 1 cerere de finantare elaborata si depusa la autoritatea de management

   

  Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 10.980.489,28 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională –10.942.489,28 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional – 0,00 lei, valoarea co-finanţarii eligibile a Beneficiarului – 0,00 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA – 38.000,00 lei.

  Date de contact beneficiar:Loc. Sacele, Str. Oituz, nr. 54, județul Brașov, România, cod poștal 505600, telefon 0368404752, fax 0368404752, poştă electronică: secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro, persoana de contact POINAREANU IONUT –Manager de proiect UIP.