Încă 6 posturi disponibile la Spitalul Municipal Săcele

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Spitalul Municipal Săcele organizeaza concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • 1 post – Registrator medical Serviciul Statistica si Registratura Medicala;
  • 1 post – Registrator medical Serviciul Anatomie Patologica
  • 1 post temporar vacant– Asistent Medical Generalist Ambulatoriu Integrat cu cabinete in Specialitate.
  • 2 post-uri temporar vacante –  Registrator medical Serviciul Statistica si Registratura Medicala
  • 1 post – Îngrijitoare

Mai multe detalii găsiți pe site-ul Spitalului Municipal Săcele: www.spitalulmunicipalsacele.ro .