Comunicat de presă GAL Gârcini

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini comunică stadiul cererii de finanțare depusă în scopul Elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Gârcini 2024-2029, Săcele, jud. Brașov

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini derulează în baza Listei intermediare a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă (ETFC) – PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9, proiectul Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini 2024-2029, cod SMIS 303621 cu finanțare prin Fondul Social European FSE+ prin programul Incluziune și Demnitate Socială, Prioritatea de investiții P01, Acțiuni 1.6 “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu o populatie de peste 200.000 locuitori”

Proiectul are o valoare totală de 205.255,00 lei finanțare nerambursabilă din care 194,992.25 din Bugetul FSE+ și 10,262.75 lei finanțare nerambursabilă din Bugetul Național.

Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului este Obiectiv Specific ESO4.11:_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung(FSE+).

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini

Persoană de contact: Voicescu Nicoleta-Teonia – Manager Proiect

Tel. 0723206231, Email: gal.garcini@gmail.com

 

 

[fbcomments]