8 asociații culturale, sportive și biserici vor primi finanțare neramburasilă în valoare de 191.000 lei de la Primăria Săcele

În urma finalizării procedurii de selecție și evaluare, autoritatea finanțatoare Municipiul Săcele anunță lista beneficiarilor de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe sportive, programe, proiecte și acțiuni culturale și programele cultelor religioase din Municipiul Săcele recunoscute de lege în România, pe anul 2021, în ordinea punctajelor obținute și în funcție de creditele bugetare aprobate:

 Nr. crt. Beneficiar  Titlu proiectPunctaj obținutSuma aprobata – lei-
ACȚIUNI ȘI PROGRAME SPORTIVE (credite bugetare alocate: 50 000 lei)
1Asociația Club Sportiv Rugby Săcele“Rugbyul sacelean”90,2926 100
2Club Sportiv Babarunca Sacele„Orientare in alergare – Progres si performanta”87,4314 990 
  PROGRAME, PROIECTE ȘI ACȚIUNI CULTURALE (credite bugetare alocate: 50 000 lei)
1Asociaţia Despărţămȃtul Astra Fraţii Popeea Săcele

„Fesivalul national folcloric “Mocanasul”

 

87,2919 000
2Asociaţia Culturala Junii SaceleniFestivalul “Săcelele ȋn sărbătoare.Tradiţii şi obiceiuri de iarnă”82,1423 000
3Asociaţia „Izvorul” Săcele” Versuri -de Victor Tudoran”65,578 000
PROGRAMELE CULTELOR RELIGIOASE (credite bugetare alocate: 100 000 lei)
Nr. crt Beneficiar Obiectul cereriiSuma aprobata – lei-
1Biserica Evanghelică- Lutherană din România- Parohia Satulung JoseniLucrari de renovare la bucataria si grupurile sanitare a salii de rugaciuni 35 000
2Parohia Sf. Adormire III Satulung SăceleReparatii capitale la instalatia de incalzire a bisericii 29 000
3Biserica Ortodoxa “Nasterea Sf. Ioan Botezatorul”- ParohiaTurches II Lucrari de reparatie a acoperisului clopotnitei Bisericii 36 000

Proiecte pentru programe, proiecte și acțiuni culturale care sunt declarați neeligibili:

Nr. Crt.SolicitantTitlu proiect
1Via Barcensis“Perspective educationale si popularizarea sportului mintii, factor al dezvoltarii cognitive si formare a tinerei generatii Cupa Tara Barsei traditie in devenire” 

Observaţii: Comisia a respins acest proiect fiind neeligibil  deoarece , la sectiunea sport nu se incadreaza  la pct.5 art.5 (pct a,b – Asociatia nu este afiliata la Federatia Romana de sah , nu este o structura sportive recunoscuta in conditiile legii) ,  iar pe sectiunea de cultura , proiectul propus nu indeplineste   conditiile conform Capitolului V art.37 din Regulamentul General anexa la HCL 24/15.02.2019. care stipuleaza faptul ca  ”Pot fi finantate proiecte culturale din domeniile artelor spectacolului (teatru, dans, muzică, operă etc), artelor vizuale, literaturii, filmului, patrimoniului material și imaterial, teoriei și criticii de artă, noilor media, arhitectură, design, formare profesională în domeniul culturii, educație culturală, intervenție culturală, cercetare și politici culturale etc., precum și proiecte interdisciplinare ”.

 

Solicitanții de finanțare nerambursabilă pot formula contestații asupra modului de organizare și desfășurare a selecției și să le depună în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției,  soluționarea acestora făcându- se  în termen de 5 zile lucrătoare.

Autoritatea contractantă Consiliul Local al Municipiului Săcele atribuie contractele de finanțare nerambursabilă beneficiarilor mai sus menționați în conformitate cu cap. III, art. 36, 37 și 38 din Legea nr. 350/ 2005 prinvind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare.