2 posturi disponibile în cadrul Primăriei Municipiului Săcele

187

În conformitate cu prevederile art.466 alin (2) lit a) art..467,  art.468 alin. (1) lit a) si ale art.469 alin. (3), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor O.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei  Functionarilor publici, cu modificăile si completările ulterioare, Primăria Municipiului Sacele cu sediul în Săcele,  judeţul Braşov, strada  Piaţa Libertății, nr. 17, organizează concurs în vederea ocupării funcțiilor publice de executie de lnspector. clasa l, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Fond Funciar Registrul Agricol Cadastru si functia publică de executie de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează: Document atașat

  • Bibliografie aferentă Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Juridic: document atașat;
  • Bibliografie aferentă lnspector. clasa l, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Fond Funciar Registrul Agricol Cadastru: document atașat
  • Declarație pe propria răspundere și Declarație G.D.P.R: documente atașate;
  • Formular de înscriere; document atașat;
  • Opis documente: document atașat
 print

Comments