Situația terenului aferent obiectivului ”Groapa de gunoi Timiș – Triaj” a fost reglementată de Primăria și Consiliul Local Săcel

299

La inițiativa primarului municipiului Săcele, Virgil Popa, Consiliul Local Săcele a aprobat schimbul de teren între CAP Săcele și Municipiul Săcele, respectiv înscrierea dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Săcele. Este vorba de o suprafață de 36.536 mp, care în urma unei hotărâri a Comisiei Locale de Fond Funciar a intrat în proprietatea Municipiului Săcele. Inscrierea dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Săcele a fost aprobată de Consiliul Local în ședința din data de 25 iulie 2019, prin HCL nr. 162/25.07.2019.

Demersul administrației săcelene s-a realizat în vederea închiderii depozitului de deșeuri neconform, situat în Municipiul Brașov, zona Triaj. Primăria Municipiului Săcele a trimis Primăriei Municipiului Brașov, prin adresa nr 60820/30.07.2019, informațiile privind această speță, urmând ca Primăria Brașov să înceapă demersurile pentru închiderea depozitului de deșeuri neconform.

Precizăm că pentru închiderea acestui depozit, Primăria Municipiului Brașov are nevoie ca terenul respectiv, proprietate a Municipiului Săcele, să fie dat în administrare Muncipiului Brașov pe perioada desfășurării lucrărilor aferente închiderii depozitului de deșeuri neconform.

Comments