Noi facilități fiscale pentru săceleni

186

Având în vedere că mulți contribuabili au fost afectați de criza sanitară, în conformitate cu OUG 69/2020, am inițiat pentru ședința din 30.07.2020 a Consiliului Local Săcele un proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 după cum urmează :

– Reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50% pe durata stării de urgență decretată în anul 2020 pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie sau date în folosință printr-un contract de închiriere și care în perioada stării de urgență au fost obligați să își întrerupă total activitatea

– Scutirea pe durata stării de urgență de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului dacă, în perioada stării de urgență, utilizatorii clădirilor au fost obligați să își întrerupă total activitatea

– Acordarea unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public pentru utilizatorii care pe perioada stării de urgență au fost obligați să își întrerupă total activitatea

– În cazul persoanelor fizice sau juridice care înregistrează impozite și taxe restante la data de 31.03.2020, se vor acorda facilități fiscale în sensul că se anulează majorările și penalitățile, dacă vor achita toate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzile restante la data de 31.03.2020

Prin aprobarea acestor facilități fiscale de către Consiliul Local, îmi doresc sprijinirea contribuabilor aflați în dificultate și maximizarea gradului de încasare a impozitelor și taxelor locale, precum și diminuarea arieratelor.

Primar
POPA Virgil

Comments