Lumină din Lumina lui Hristos Ediția a IV-a

869

A doua zi de Sfintele Sărbători ale Paștilor a devenit o tradiție festivalul
„Lumină din Lumina lui Hristos” ca act de cultură. La inițiativa, sub îndrumarea și
coordonarea părintelui Raul Valer Șerban de la parohia „Sfinții Arhangheli”, pe
scena modernei săli de spectacole de la Centrul Multicultural și Educațional,
publicul săcelean amator de adevărată cultură și spiritualitate a avut bucuria ca
pentru trei ore să simtă bucuria Sărbătorilor Pascale prin cîntec, dans și poezie.
Deși, din motive binecuvîntate, părintele Raul Șerban nu a putut să fie
prezent, echipa Domniei Sale a fost ca de obicei la înălțimea cuvenită. Din partea
Consiliului Local, implicarea d-nei Voicescu Nicoleta a adus pe scenă aproape
toate școlile săcelene. Au lipsit, probabil din pricini obiective, Liceul Teoretic „G.
Moroianu” și Școala Generală „Frații Popeea”. (În aceeași idee, ne-am dori
implicarea și celorlalte parohii, cel puțin ca spectatori.) De remarcat aportul Școlii
Generale nr. 1 prin prof. Iulian Dascălu și grupul de copii cîntăreți „Flori de
primăvară”, dar și „Fantasticii” elevi de clasa I de la Școala Generală nr. 5
coordonați de d-na Maria Bodea.
Ca în fiecare an, ansamblurile corale au trudit pentru a suna cît mai
armonios. Și au reușit: corul bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”
completat printr-un suflu nou de recitările celor mai mici, respectiv corul bisericii
„Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” din Turcheș coordonat de părintele Iustin Mitrea.
Ca la fiecare ediție, invitați speciali au completat interpretarea corală. Anul acesta
cei din grupul „Glissando” din Brașov au dat dovadă de profesionalism.
Într-o relație de comuniune spirituală și culturală specifică săcelenilor,
obiceiurile ceangăiești prezentate anul acesta și în românește sînt o dovadă de multiculturalitate. De apreciat tezaurul uman viu absolut exemplar întruchipat de d-
na Etelka Barko.
Ansamblurile de dansuri populare sînt, ca de fiecare dată, momentele cele
mai așteptate, ca apogeu artistic. De la an la an, se simte evoluția categorică, la
nivel tot mai ridicat: „Zestrea săceleană” coordonată de Ștefan Lupu, în costumele
mocănești admirabile oferă un model princiar oricărui designer contemporan;
„Junii săceleni” îndrumați de Otilia și Octavian Ovesea se constituie ca o speranță
că dansurile autentice populare vor fi continuate prin strădania celor peste 70 de
tineri între 5 și 15 ani; iar „Astra Mică” și „Astra Mare” pot fi deja considerate
ansambluri profesioniste conduse de maestrul coregraf Gheorghe Debu.
Un eveniment de o asemenea anvergură, cu sute de oameni implicați nu se
poate realiza fără o parte logistică, administrativă și, mai ales, financiară (avînd în
vedere că toți participanții au primit un pachet de la iepuraș). Ca în fiecare an fam.
Cimpoaie Gabriel și Daniela a sponsorizat o parte din cheltuieli. Cealaltă parte a
fost obținută personal de părintele Șerban de la „oameni cu suflet mare” care au
dorit să rămînă, ca buni creștini, sub semnul anonimatului.
Prezentatorii deja consacrați, Alina Iordache și Ștefan Moraru, au închegat și
această ediție intrată în tradiție, sub egida Asociației „Astra” (președinte părintele
Raul Șerban), a Primăriei și Consiliului Local și cu binecuvîntarea Înalt
Preasfințitului părinte doctor Mitropolit al Ardealului, Laurențiu Streza.

A consemnat prof. Nicolae Munteanu

Comments