Învățământul dual se dezvoltă în continuare la Săcele

156

În Municipiul Săcele funcționează clase de învățământ profesional în sistem dual. Peste 140 de elevi își desfășoară activitatea în acest an școlar la Liceul ”Victor Jinga”. Aceștia învață următoarele meserii: sudor, turnător, operator la mașini cu comandă numeric, comerciant-vânzător, recepționer-distribuitor și confecționer produse electrotehnice. În anul școlar 2020-2021, încă 91 de elevi vor învăța, pe lângă meseriile enumerate mai sus și acelea de strungar, lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, legător și tipăritor offset.

Firmele care susțin învățământul profesional în sistem dual la Săcele sunt Electroprecizia Electrical Motors , Raptronic Process Engineering, SIT România, Hidraulica, For Nice Events, Revitas, Axa Plus, Disz Tipo și Dewulf.

Învățământul profesional dual este unul care colaborează activ cu agenții economici și pregătește specialiști prin directa implicare a firmelor în actul de învățământ.
Pe parcursul școlarizării, elevii beneficiază de cursuri de pregătire, atât teoretică, dar mai ales practică, de burse, iar la final, ei au garanția obținerii unui loc de muncă remunerat corect în țara noastră.

Primăria Municipiului Săcele a susținut și susține în continuare acest demers pe care dorim să îl dezvoltăm mai mult în anii următori.

Primar
Virgil Popa

Comments