Facilități fiscale pentru săceleni

218

Având în vedere necesitatea de stimulare a conformării voluntare a contribuabilor la plata obligațiilor fiscale, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea ariratelor la bugetul local, am inițiat pentru ședința din 24.10.2019 a Consiliului Local Săcele un proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018.
Practic, persoanele fizice sau juridice care au acumulat datorii la bugetul local vor fi scutite de la plata penalităților dacă vor achita restanțele acumulate la bugetul local al Municipiului Săcele până la 31.12.2019.
Prin aprobarea acestor facilități fiscale de către Consiliul Local, îmi doresc sprijinirea contribuabilor aflați în dificultate și maximizarea gradului de încasare a impozitelor și taxelor locale, precum și diminuarea arieratelor.
Primar
Ing. POPA Virgil

Comments